Privacy

Ro!Entree heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) die toezicht houdt op de interne toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heeft u vragen over de manier waarop Ro!Entree met uw persoonsgegevens omgaat? Neem dan contact op met FG Matthijs Mulder (FG@rotterdam.nl)

Privacyverklaring Ro!Entree B.V.

Identiteit

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Ro!Entree B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24282928, vestigingsnummer 000017176964.
Adres: Zuiderparkweg 300- 2e etage 3085 BW Rotterdam
Telefoonnummer: 010-2677100
E-mailadres: info@roentree.nl
Website: https://www.roentree.nl/

Algemeen

Ro!Entree vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij verwerken uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving en de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Ro!Entree is een onderneming, is volledig eigendom van Gemeente Rotterdam en voert uitsluitend werkzaamheden uit voor de gemeente Rotterdam. Ro!Entree heeft de toezichthouder van de gemeente Rotterdam, de Functionaris Gegevensbescherming, aangesteld om erop toe te zien dat uw gegevens conform wet- en regelgeving verwerkt worden. De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming treft u aan op onze website.

Persoonsgegevens

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor wij de gegevens van u ter beschikking hebben gekregen. Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacybeleid van gemeente Rotterdam van toepassing. Het privacybeleid kunt u op Rotterdam.nl/privacy inzien en als pdf-bestand downloaden. Uw persoons- en adresgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.